Rang 4

Image result for row of pencils

Fáilte go leathanach Rang 4 

 

Teanga

Is féidir leat cuidiú le foghlaim do pháiste sa bhaile trí:

  • Spreagadh a thabhairt don leanbh réimse ábhair sa dá theanga a léamh. cuairt sheachtainiúil ar an leabharlann agus ceisteanna a fhreagairt faoina bhfuil á léamh aige/aici.
  • Meas a léiriú ar an scríbhneoireacht trí a lán deiseanna scríbhneoireachta a thabhairt dóibh sa bhaile.
  • Cabhrú leis an leanbh an ríomhaire a úsáid.

Mata

Is féidir leat cuidiú le foghlaim do pháiste sa bhaile trí:

  • Admháileacha siopadóireachta agus billí nach bhfuil an t-iomlán le feiceáil orthu a thabhairt don leanbh agus iarraidh air/uirthi an costas iomlán a mheas.
  • Tabhair spreagadh don leanbh sonraí a bhailiú. 
  • Cuir Ceisteanna ar an leanbh a spreagfaidh é/í chun straitéisí meabhracha matamaitice a d’fhoghlaim sé/sí ar scoil a úsáid. 

 

Here are some links we hope you will find helpful:

 

      Cúla4 Logo                Image result for library                           Image result for scoilnet