Rang 4

Image result for row of pencils

Fáilte go leathanach Rang 4 

Múinteoir Mairéad

Is as do Gaoth Dobhair, Dún na nGall do mhúinteoir Mairéad. Tá capall, madra agus dhá asal aici mar pheata i nDún na Gall. Is fearr léi múineadh Mata agus Ealaín. D’ Fhreastal sí ar Scoil Adhamhnáin don bunscoil agus don mhéanscoil, d’fhreastal sí ar Phobalscoil Ghaoth Dobhair. Is breá léi léitheóireacht a mhúineadh agus is í J.K. Rowling an scríbhneoir is fearr léi. 

 

 

Teanga

Is féidir leat cuidiú le foghlaim do pháiste sa bhaile trí:

  • Spreagadh a thabhairt don leanbh réimse ábhair sa dá theanga a léamh. cuairt sheachtainiúil ar an leabharlann agus ceisteanna a fhreagairt faoina bhfuil á léamh aige/aici.
  • Meas a léiriú ar an scríbhneoireacht trí a lán deiseanna scríbhneoireachta a thabhairt dóibh sa bhaile.
  • Cabhrú leis an leanbh an ríomhaire a úsáid.

Mata

Is féidir leat cuidiú le foghlaim do pháiste sa bhaile trí:

  • Admháileacha siopadóireachta agus billí nach bhfuil an t-iomlán le feiceáil orthu a thabhairt don leanbh agus iarraidh air/uirthi an costas iomlán a mheas.
  • Tabhair spreagadh don leanbh sonraí a bhailiú. 
  • Cuir Ceisteanna ar an leanbh a spreagfaidh é/í chun straitéisí meabhracha matamaitice a d’fhoghlaim sé/sí ar scoil a úsáid. 

 

Here are some links we hope you will find helpful:

 

      Cúla4 Logo                Image result for library                           Image result for scoilnet