Cúpla Focal ón bPríomhoide

Fáilte go dtí suíomh idirlíon Gaelscoil Inse Chór. Is scoil lán-ghaeilge í Gaelscoil Inse Chór a bunaíodh i 1977. Tá an scoil lonnaithe i mBaile Átha Cliath 8,  in aice leis na Gairdíní Cuimhneacháin agus le linn siúlóid chúig nóiméad de roinnt de na suímh is stairiúil in Éirinn. Cuireann an scoil an bhéim ar gach gné den chultúr ghaelach.

Tá ocht ranganna sa scoil faoi láthair agus 230 páiste af freastal ar an scoil. Múintear gach ábhar trí mheán na Gaeilge agus is í an Ghaeilge teanga chaidrimh na scoile, sa rang, sa chlós, ar thurais agus ag cluichí. Bímid ag súil leis go mbeidh Gaeilge líofa ag na páistí ag fágáil na scoile dóibh. 

Is í an aidhm atá againn ná go sroichfidh gach páiste barr a chumais i dtimpeallacht a leagann béim ar sonas is suaimhneas na páistí.

Imeachtaí

Tús maith leath na hoibre !
Brú ar an nasc chun na bpictiúr a fheiceáil! Hit on the link to see the pictures!
Brú ar an nasc chun na bpictiúr a fheiceáil! Hit the link to see the pictures from Croke Park!

NUACHT

Tweets by @GSINSECHOR