Ranganna

Image result for paper clips

 

Naíonáin Bheaga: Múinteoir Eimear/ Múinteoir Roseleen

Naíonáin Mhóra: Múinteoir Eavan

Rang 1: Múinteoir Dáire

Rang 2: Múinteoir Seán

Rang 3: Múinteoir Conor

Rang 4: Múinteoir Cáit

Rang 5: Múinteoir Connie

Rang 6: Múinteoir Mairéad

Príomhoide: Colm Ó Nualláin 

Tacaíocht Foghlama: Múinteoirí Ruth/ Cathal/ Réiltín agus Karen 

C.R.S.: Nóilín

Rúnaí: Marian 

Feidhlí: Joe

Glantóirí: Jackie agus Ger