Naíonáin Mhóra

Image result for children running cartoon

 

Fáilte go leathanach na Naíonáin Mhóra!

Múinteoir:  Karen   

Is as Báile Átha Cliath don mhúinteoir Karen. An caitheamh aimsire is fearr léi ná lúthchleasaíocht agus is breá léis an clár teilifíse Judge Judy!

Image result for balloon

Ar aghaidh linn!

Is féidir leat chabhrú le do pháiste trí;

Teanga

  • Amhráin agus rainn do leanaí agus rainn chomhairimh sa dá theanga atá á bhfoghlaim ag an leanbh ar scoil a rá in éineacht leo.
  • An leanbh a thabhairt chuig an leabharlann agus leabhar a roinnt leis/léi. Iarr orthu an scéal a oibriú amach ón bpictúir atá ar an gclúdach tosaigh.
  • Éisteacht leis an leanbh agus labhair lei/lei agus é/í a spreagadh chun labhairt faoi na rudaí a gcuireann sé/sí spéis iontu.

Matamaitic

  • Iarraidh ar an leanbh cabhrú leat le gníomhaíochtaí sórtála agus meaitseála sa bhaile(Bréagáin a chuir isteach sna boscaí cearta nó an níocháin a shórtáil)
  • Rainn comhaireamh agus amhráin a mhúineadh don leanbh agus gníomhartha a thagann leis na focail a dhéanamh. 

Oideachas, Sóisialta, Imshaoil, agus Eolaíochta (OSIE)

  • Labhairt leis an leanbh faoi imeachtaí tabhachta ina s(h)aol féin (An lá a rugadh é/í, na chéad coiscéimeanna) 

 

 

Seo roinnt naisc a cuideoidh leat! 

 

        Image result for jolly phonics                          Cúla4 Logo             Image result for ncca