Polasaithe

Related imageRáiteas Misin

 

Target with Arrow (GIF) | Survival bow, Traditional archery, Survival an Bord Bainistíochta agus foireann teagaisc Gaelscoil Inse Chór a ndícheall socraithe a dhéanamh chun go múinfear, mar atá leagtha amach ag Curaclam Bunscoile na Roinne Oideachais agus Eolaíochta, i láthair do gach dalta i dtimpeallacht foghlama beoga ,réalaíoch agus is féidir chun go sroichfidh gach dalta barr a chumais.Ag díriú ar chomhionannas, déanfar gach iarracht buanna na bpáistí a aithint agus a chothú, chomh maith le freastal ar a riachtanais ar leith.Cuirfear treise ar leith  ar shábháilteacht na bpáistí agus iad ag forbairt go fisiciúil, go hacadúil, go mothálach agus go spioradálta de tríd an scoil.

 

Polasaithe

Image result for file icon

 

Polasaí Clárúchán                         

 

 

 

Image result for file icon

 

 

Cosaint Leanaí                  

 

 

 

Image result for file iconChild Safeguarding Statement

 

Image result for file iconPolasaí Cumarsáide/ Communications Policy       

Image result for file icon Polasaí Frithbulaíochta         

Image result for file iconBí Sábháilte

  Image result for file iconPolasaí Mhí-Úsáid Substaintí    

 

Image result for file icon

 

Polasaí Lón Slaintiúil

 

 

 

Critical Incident Plan

Image result for file icon

 

Image result for application form clipart

Foirm Iontrála

 

 

       Image result for spotlight

Spotsolas ar …..