Polasaithe

Related imageRáiteas Misin

 

Image result for target

Déanfaidh an Bord Bainistíochta agus foireann teagaisc Gaelscoil Inse Chór a ndícheall socraithe a dhéanamh chun go múinfear, mar atá leagtha amach ag Curaclam Bunscoile na Roinne Oideachais agus Eolaíochta, i láthair do gach dalta i dtimpeallacht foghlama beoga ,réalaíoch agus is féidir chun go sroichfidh gach dalta barr a chumais.Ag díriú ar chomhionannas, déanfar gach iarracht buanna na bpáistí a aithint agus a chothú, chomh maith le freastal ar a riachtanais ar leith.Cuirfear treise ar leith  ar shábháilteacht na bpáistí agus iad ag forbairt go fisiciúil, go hacadúil, go mothálach agus go spioradálta de tríd an scoil.

 

Polasaithe

Related image

 

Polasaí Clárúchán  

 

 

 

Related image

 

Cosaint Leanaí   

 

 

 

Related image

 

Polasaí Lón Sláintiúil 

 

 

 

Related image

 

Cód Iompar

 

 

 

Related image

 

Polasaí Frithbhulaíochta                           

 

 

 

Related image

 

Polasaí Éadaí   

 

 

      

Image result for application form clipart

 

Foirm iontrála