Polasaithe

Related imageRáiteas Misin

 

Target with Arrow (GIF) | Survival bow, Traditional archery, SurvivalDéanfaidh an Bord Bainistíochta agus foireann teagaisc Gaelscoil Inse Chór a ndícheall socraithe a dhéanamh chun go múinfear, mar atá leagtha amach ag Curaclam Bunscoile na Roinne Oideachais agus Eolaíochta, i láthair do gach dalta i dtimpeallacht foghlama beoga ,réalaíoch agus is féidir chun go sroichfidh gach dalta barr a chumais.Ag díriú ar chomhionannas, déanfar gach iarracht buanna na bpáistí a aithint agus a chothú, chomh maith le freastal ar a riachtanais ar leith.Cuirfear treise ar leith  ar shábháilteacht na bpáistí agus iad ag forbairt go fisiciúil, go hacadúil, go mothálach agus go spioradálta de tríd an scoil.

 

Polasaithe

 

Polasaí Clárúchán               

COSAINT LEANAÍ 2024        

Child Safeguarding Statement/ Ráiteas Cumhdach Leanaí

Polasaí Cumarsáide/ Communications Policy       

Polasaí Frithbhulaíochta 2023

Bí Sábháilte

Polasaí Mhí-Úsáid Substaintí    

Polasaí Lón Slaintiúil

Critical Incident Plan

Foirm Iontrála

Polasaí Chógáis Leighis

 


Image result for spotlight

Spotsolas ar …..