Polasaithe

Related imageRáiteas Misin

 

Archery" EmoticonDéanfaidh an Bord Bainistíochta agus foireann teagaisc Gaelscoil Inse Chór a ndícheall socraithe a dhéanamh chun go múinfear, mar atá leagtha amach ag Curaclam Bunscoile na Roinne Oideachais agus Eolaíochta, i láthair do gach dalta i dtimpeallacht foghlama beoga ,réalaíoch agus is féidir chun go sroichfidh gach dalta barr a chumais.Ag díriú ar chomhionannas, déanfar gach iarracht buanna na bpáistí a aithint agus a chothú, chomh maith le freastal ar a riachtanais ar leith.Cuirfear treise ar leith  ar shábháilteacht na bpáistí agus iad ag forbairt go fisiciúil, go hacadúil, go mothálach agus go spioradálta de tríd an scoil.

 

Polasaithe

Image result for file icon

 

Polasaí Clárúchán                         

 

 

 

Image result for file icon

 

 

Cosaint Leanaí                                

 

 

               

 Image result for file icon

 

Polasaí Lón Slaintiúil

   

 

               

   Image result for file iconPolasaí Cumarsáide/ Communications Policy    

Image result for file icon Polasaí Frithbulaíochta          

 

Image result for file iconBí Sábháilte                   

      

Image result for application form clipart

 

Foirm Iontrála

 

 

       Image result for spotlight

Spotsolas ar …..