Polasaithe

Related imageRáiteas Misin

Image result for targetDéanfaidh an Bord Bainistíochta agus foireann teagaisc Ghaelscoile a ndícheall socraithe a dheanamh chun go múinfear, mar atá leagtha amach ag Curaclam Bunscoile na Roinne Oideachais agus Eolaíochta, i láthair do gach dalta i dtimpeallacht fhoghlamasa mhodh is beo,réalaíoch agus is féidir chun go sroichfidh gach dalta barr a chumais.Ag díriú ar chomhionnanas, déanfar gach iarracht buanna na mbuachaillí agus na cailíní a aithint agus a chothú, comh maith le freastal ar a ngánna aonracha.Cuirfear treise ar leith  ar shábháltacht na bpástí agus iad ag forbairt go fisicúil, go hacadúil, go mothálach agus go spioradálta de trid na scoile.

 

Polasaithe

Related image

 

Polasaí Clárúchán  

 

 

 

Related image

 

Cosaint Leanaí   

 

 

 

Related image

 

Polasaí Lón Sláintiúil 

 

 

 

Related image

 

Cód Iompar

 

 

 

Related image

 

Polasaí Frithbhulaíochta                           

 

 

 

Related image

 

Polasaí Éadaí   

 

 

      

Image result for application form clipart

 

Foirm iontrála