Rang 1

Tosóidh an dara bhabhta don snámh ar an Aoine, Samhain 22ú. Mairfidh sé 8 seachtain agus is iad ranganna 1 agus 2 atá ag dul. Iarrtar ort labhairt led’ pháiste ar iompar agus ar shábháilteacht sa linn. Moltar freisin cleachtadh a dhéanamh leo ag gléasadh roimh/tar éis bheith sa linn.

Iad siúd nár íoc don snámh go fóill is féidir an €40 a sheoladh chuig oifig na scoile roimh ré.

Iarrtat ar na páistí ar fad caipín snámha, culaith snámha agus tuáille a bheith acu le mála mór chun na héadaí a stóráil go tirim