Ár Scoil

Is scoil lán-Ghaelach atá i nGaelscoil Inse Chór a bhfuil suite i nDroichead na hInse i mBaile Áth Chliath 8.  Is scoil idir bhuachaillí agus cailíní  sinne faoi phátrúnacht an Eaglais Chaitliceach. Cuirtear fáilte roimh dhaltaí le creideamh eile nó gan chreideamh.

Tá naoi rang sa scoil ón Naíonáin Shóisireacha go Rang 6.  Is scoil sinne ina gcleachtar an Tumoideachas sna ranganna naíonáin. Tá Aistear lárnach freisin i bhfoghlaim na bpáistí.

DSCF0324    Music

Cuirtear an-bhéim ar chúrsaí spóirt agus ceoil sa scoil. Seinntear fidil, feadóg stáin, banjó agus mandoilín go seachtainiúil. Thar na blianta tá clú agus cáil orainn maidir len gcamógaíocht, iománaíocht, peil, sacair agus lúthchleasaíocht. Tá rince, snámh agus rámhaíocht mar chuid den saol scoile freisin.

Sports  photo 1 (5)

Murach leor sin- cuirtear béim ar an bhficheall, bácáil, ealaín agus clubanna eile dos na páistí tar éis am scoile. Is scoil ghlas atá ionainn agus tá Brat Gorm na hEorpa bainte amach againn freisin.

Tá comhphobal láidir againn a thacaíonn an scoil i ngach aon slí. Bíonn Coiste na dTuistí agus Bord Bainistíochta na scoile ag obair le foireann na scoile go rialta chun saol scoile taitneamhach agus oideachaisiúil a bhronnadh ar na daltaí.