Polasaí Lón Sláintiúil

Tá polaisí bia sláintiuil ag Gaelscoil Inse Chór. Iarraimid oraibh tacú linn ag cur an polaisí i bhfeidhim Is scoil soar ó chnónna atá i nGaelscoil Inse Chór. Is tacaíocht  dóibh siúd sa scoil agus anaifilaicsis leo. 

Aontaíonn gach duine go bhfuil lón sláintiúil tábhachtach.

Mar sin ba mhaith linn go gcloifeadh na daltaí leis an bia ón liosta seo a leanas.

Polasaí Lón Sláintiúil 2016