Aistear

Is é  Aistear an creatchuraclam do gach páiste in Éirinn idir breith agus sé bliana. Déantar cur síos ann ar na cineálacha foghlama is tábhachtaí do pháistí ag an gcéim seo dá saoil.  Treoir is ea Aistear chun eispéiris spreagúla, spéisiúla, spraíúla a phleanáil do pháistí i seirbhísí cúram lae agus i seirbhísí seisiúnacha, i ranganna naíonán i mbunscoileanna agus i suíomhanna cúram leanaí. Tá raidhse smaointe praiticiúla ann do thuismitheoirí, leis, ar an tslí le cabhrú lena bpáistí rudaí tábhachtacha a fhoghlaim ó ghníomhaíochtaí agus nósanna laethúla.

 

Is féidir a thuile eolas a fháil ag an nasc thíos.

 

 

Breathnaigh ar na ceithre théama den chreatlach Aistear

 

I mbun Cumarsáide                                                                                                            

Image result for communicating 

                                                                    

 

                                 

Folláine

 Image result for happy child               

Féiniúlacht agus Muintearas                                           

 Image result for belonging child

 Taiscéalaíocht agus Scéaleoireacht

  Image result for exploring