Fógra Iontrála

Announcement GIFs | Tenor

Fógra bliantúil maidir le ligean isteach don scoilbhliain 2024-2025

Annual Admission Notice for the 2024-2025 school year

Déanfar áiteanna i nGaelscoil Inse Chór a thairiscint de réir na critéir atá leagtha amach i bPolasaí Iontrála na Scoile 2020.

Offers of places in Gaelscoil Inse Chór will be made according to the criteria set out in the school’s Enrolment Policy 2020.

 

Tá an polasaí iontrála ar fáil ag www.gaelscoilinsechor.ie agus ar iarratas ó oifig na scoile

Tá sé ar fáil anseo freisin má bhuaileann tú ar an siombail. Image result for file icon

The policy is available on the school website www.gaelscoilinsechor.ie or on request from the school office.

It is also available here if you click on the accompanying icon. Image result for file icon

Líon áiteanna ar fáil i mbliana: 28

Places Available: 28

 

Dátaí Tábhachta/ Important Dates

 

Tréimhse chun iarratais a chur isteach

Period for submission of application

 

Ó: 29ú Meán Fómhair 2023

Go dtí: 1ú Samhain 2023

 

From: 29th of Septmber

To: 1st  of November 2023

 

Is é an dáta faoina gcuirfear an cinneadh maidir lena n-iarratas in iúl d’iarratasóirí ná

 

The date by which applicants will be notified of the decision on their application is

 

 21ú Samhain 2023

 

 21st November 2023

Is í an tréimhse nach mór d’iarratasóirí a dheimhniú go bhfuil siad ag glacadh le tairiscint ar ligean isteach laistigh di ná

 

The period within which applicants must confirm acceptance of an offer of admission is

 

 

15ú Nollag 2023

 

 15th December 2023

 

Modh chun Iarratas a chur isteach

Le d’fhoirm iarratais ba chóir duit Cóip crua den fhoirm iarratais, Teastas Breithe agus bille fóntais a sheoladh chun na hoifige faoin Luain 1ú Samhain 2022.

 

Method of Application

A hard copy of your application form should be accompanied by a birth certificate and a utility bill (as proof of address) and sent to the office to be received no later that November 1st 2022.

 

The Application form is available here. Simply click on the icon. Image result for application form clipart

 

Measfar iarratais dhéanacha agus eiseofar cinntí orthu de réir pholasaí iontrála na scoile.

 

Late applications will be considered and decisions will be issued in accordance with the school’s admission policy.

 

 

Mura nglactar le tairiscint taobh istigh den am atá leagtha síost huas, d’fhéadfaí an tairiscint a tharraingt siar.

 

Failure to accept an offer within the prescribed period above may result in the offer being withdrawn.

 

Cloífidh Gaelscoil Inse Chór leis an bPolasaí Cosaint Sonraí agus muid ag próiseáil na sonraí a thugtar dúinn. Tá an polasaí le feiceáil ag www.gaelscoilinsechor.ie

 

All information will be managed and processed in adherence with the school’s policy on Data Protection which is available at www.gaelscoilinsechor.ie

 

                                               

Terry Ó Máirtín                                                            Colm Ó Nualláin                                  

Cathaoirleach                                                               Príomhoide

Gaelscoil Inse Chór                                                       Gaelscoil Inse Chór

 

                                             
Image result for file icon