Admissions Notice

Announcement GIFs | Tenor

Fógra bliantúil maidir le ligean isteach don scoilbhliain 2021-2022

Annual Admission Notice for the 2021-2022 school year

Déanfar áiteanna i nGaelscoil Inse Chór a thairiscint de réir na critéir atá leagtha amach i bPolasaí Iontrála na Scoile 2020.

Offers of places in Gaelscoil Inse Chór will be made according to the criteria set out in the school’s Enrolment Policy 2020.

Tá an polasaí iontrála ar fáil ag www.gaelscoilinsechor.ie agus ar iarratas ó oifig na scoile.

Tá sé ar fáil anseo freisin má bhuaileann tú ar an siombail. Image result for file icon

 

The policy is available on the school website www.gaelscoilinsechor.ie or on request from the school office.

It is also available here if you click on the accompanying icon. Image result for file icon

Líon áiteanna ar fáil i mbliana: 26

Places Available: 26

 

Dátaí Tábhachta/ Important Dates

 

Tréimhse chun iarratais a chur isteach

Period for submission of application

 

Ó: 3ú Samhain 2020

Go dtí: 30ú Samhain 2020

 

From: 3rd November 2020

To: 30th of November 2020

 

Is é an dáta faoina gcuirfear an cinneadh maidir lena n-iarratas in iúl d’iarratasóirí ná

 

The date by which applicants will be notified of the decision on their application is

 

 21ú Nollaig 2020

 

 21st December 2020

Is í an tréimhse nach mór d’iarratasóirí a dheimhniú go bhfuil siad ag glacadh le tairiscint ar ligean isteach laistigh di ná

 

The period within which applicants must confirm acceptance of an offer of admission is

 

 

15ú Eanáir 2021

 

 15th January 2021

 

Modh chun Iarratas a chur isteach

 Le d’fhoirm iarratais ba chóir duit Cóip crua den fhoirm iarratais, Teastas Breithe agus bille fóntais a sheoladh chun na hoifige faoin Luain 30 Samhain 2020.

 

Method of Application

A hard copy of your application form should be accompanied by a birth certificate and a utility bill (as proof of address) and sent to the office to be received no later that November 30th 2020.

 

The Application form is available here. Simply click on the icon. Image result for application form clipart

 

 

Measfar iarratais dhéanacha agus eiseofar cinntí orthu de réir pholasaí iontrála na scoile.

 

Late applications will be considered and decisions will be issued in accordance with the school’s admission policy.

 

 

Muranglactar le tairiscint taobh istigh denam atáleagthasíosthuas, d’fhéadfaí antairiscint a tharraingt siar.

 

Failure to accept an offer within the prescribed period above may result in the offer being withdrawn.

 

Cloífidh Gaelscoil Inse Chór leis an bPolasaí Cosaint Sonraí agus muid ag próiseáil na sonraí a thugtar dúinn. Tá an polasaí le feiceáil ag www.gaelscoilinsechor.ie

 

All information will be managed and processed in adherence with the school’s policy on Data Protection which is available at www.gaelscoilinsechor.ie

 

                                               

Terry Ó Máirtín                                                            Colm Ó Nualláin                                  

Cathaoirleach                                                               Príomhoide

Gaelscoil Inse Chór                                                       Gaelscoil Inse Chór