Naíonáin Bheaga

Fáilte go leathanach na Naíonáin Bheaga!

 

 

 

Image result for small footsteps

Céad Céimeanna

Is féidir leat chabhrú le do pháiste trí;

Teanga

  • Amhráin agus rainn do leanaí agus rainn chomhairimh sa dá theanga atá á bhfoghlaim ag an leanbh ar scoil a rá in éineacht leo.
  • An leanbh a thabhairt chuig an leabharlann agus leabhar a roinnt leis/léi. Iarr orthu an scéal a oibriú amach ón bpictúir atá ar an gclúdach tosaigh.
  • Éisteacht leis an leanbh agus labhair lei/lei agus é/í a spreagadh chun labhairt faoi na rudaí a gcuireann sé/sí spéis iontu.

Matamaitic

  • Iarraidh ar an leanbh cabhrú leat le gníomhaíochtaí sórtála agus meaitseála sa bhaile(Bréagáin a chuir isteach sna boscaí cearta nó an níocháin a shórtáil)
  • Rainn comhaireamh agus amhráin a mhúineadh don leanbh agus gníomhartha a thagann leis na focail a dhéanamh. 

Oideachas, Sóisialta, Imshaoil, agus Eolaíochta (OSIE)

  • Labhairt leis an leanbh faoi imeachtaí tabhachta ina s(h)aol féin (An lá a rugadh é/í, na chéad coiscéimeanna) 

 

Seo roinnt naisc a cuideoidh leat agus do pháiste ag tosú ar scoil linn!  

        Image result for ncca      Cúla4 Logo