Rang 2

Image result for children clip art

 

Fáilte go leathanach Rang 2 

Teanga

Is féidir chabhrú le foghlaim do pháiste trí: 

  • éisteacht agus labhairt leis/léi, agus é/í a spreagadh chun a thuilleadh a insint duit faoi na rudaí a gcuireann sé/sí suim iontu. 
  • Léitheoireacht a dhéanamh leis an páiste agus ceisteanna a chur air/uirthi go bhfeicidh tú an dtuigeann sé/sí an t-ábhar.
  • Iarr ar an leanbh roinnt focal nua nó abairtí nua a d’fhoghlaim sé/sí as Gaeilge ar scoil a insint duit.
  • Má bhreathnaíonn tú ar chartúin agus ar chlár do leanaí ar TG4 in éineacht leis an leanbh. 

 

Image result for new language curriculum

 

Is gearr go mbeidh scoil do linbh ag úsáid Curaclam Teanga nua don Bhéarla agus don Ghaeilge.
Úsáidfear an curaclam sin i leith na leanaí ar fad i ngach uile bhunscoil. Lean an nasc seo chun a thuile eolais a fháil ina leith. 

 

 

Mata

Is féidir chabhrú le foghlaim do pháiste trí: 

  • Cabhrú le do leanbh uimhreacha a bhriseadh ina ndeicheanna agus ina n-aonaid trí roinnt rudaí cosúil le criáin nó pinn luaidhe a leagan amach.
  • Spreagadh a thabhairt don leanbh meastachán a dhéanamh mar shampla: Cé mhéid céimeanna i siúlóid srl. 

Seo roinnt naisc a cuideoidh leat! 

 

Image result for jolly phonics          Cúla4 Logo