Category Archives: Nuacht

Sár-Lá ag an bPicnic

Buíochas oll-mhór as an obair ar fad déanta ar fad ag coiste na dTuistí agus tuismitheoirí eile a d'fhreastal ar an bpicnic scoile. Bhí an aimsir linn agus é soiéir gur bhain gach éinne ard-sult as an lá. Bhí gach rud  eagraithe go hiontach agus
more

Cruinnithe Ginearálta Ranga 23/9- Rang 1-6

Clár Ama don 23/9 8:00in- Ranganna 2 ,4 agus Rang 5/6 Sinéad sna seomraí 8:20in Tuismitheoirí Ranganna 1-6 sa halla le Ciarán, Colm  agus Foireann Tacaíocht Foghlama. 8:40in Rang 1, Rang 3, Rang 5/6 Mairéad, Rang 5/6 Colm sna seomraí
more

Picnic Scoile

Beidh picnic clainne sa scoil á n-eagrú ag Coiste na dTuistí ar an Domhnach, Meán Fómhair 27 óna 3:00in go 5:00in. Tóg picnic libh agus beidh spraoi agus craic go leor ann! Picnic
more

Cruinniú do Thuistí/Caomhnóirí na Naíonáin Bheaga

Is mian linn cuireadh a thabhairt daoibh ar fad teacht chun na scoile chun cruinniú len mhúinteoir Seán. Tá na páistí socraithe isteach go maith agus é in am don mhúinteoir roinnt plé a dhéanamh libh ar obair na bliana agus ar conas gur féidir
more

Fáilte ar Ais!

Is mian linn fáilte oll-mhór a chur romhaibh ar fad ar ais- ach go háirithe ár naíonáin bheaga faoi chúram Múinteoir Seán. Tá féilire na bliana anois le feiceáil faoin bhféilire ar an leathanach Baile. Féilire na Bliana 2015-16
more

Cuairt ón Laoch iománaíochta Henry Shefflin

Thug Henry Shefflin cuairt orainn inniu ar scoil agus bhí go leor ceisteanna againn dó.  Thug sé comhairle agus moltaí iontacha d'ár bpáistí agus d'éist rang 2-6 go cruinn leis sa halla. Ghlacamar roinnt ghrianghraif leis sular shínigh sé breis is ochtó camáin!

Maith thú Henry

more