Athrú sa Chód Iompar-Tagairt ar Ghruaig na bPáistí

Bhí athrú deimhnithe sa Chód Iompar le tagairt ar leith déanta ar ghruaig na bpáistí ar scoil. Mar scoil, tá sé an-tábhachtach go bhfaighmid smacht ar fadhb na míolta gruaige. Iarrtar oraibh aird a dhíriú aa an athrú seo faoi Pholasaithe-Cód Iompar 2016. Tá an t-athrú mínithe thíos leis:-

Gruaige na bPáistí

  •  Is gá go mbeadh gruaig fada ar aon pháiste ceangailte suas go teann. Is iarracht atá anseo ar son sláinte/sábháltacht míolta gruaige a choiméad faoi smacht. Iarrtar ar thuismitheoirí na céimeanna a leanas a leanúint chun seo a thacú:- A) Má aithnítear míolta gruaige ag do pháiste iarrtar ort an scoil a chur ar an eolas láithreach. B) Sa chás go bhfuil téacs seolta maidir le míolta sa rang- déan gruaig do pháiste a ghlanadh mar is cuí. Is fiú buidéal a bheith ar fáil sa teach I gcónaí seo. C) Cinntigh go bhfuil gruaig do pháiste ceangailte go teann sa chaoi nach bhfuil sí ag eitilt agus i dteagmháil le gruaig páistí eile.
  • Mar thacú sa bhreis cuirtear fáilte roimh pháistí ‘bandana’ a chaitheamh agus iad ar scoil.
  • Caithfear stíl ghruaige néata a bheith ag gach páiste ar scoil. Ní ghlacfar le stíleanna/dathanna gruaige a dtarraingíonn árd ar leith ar pháiste.